Advertisement

SHARE

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับตรวจฟรี สำหรับอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 ที่ประชาชน หรือหน่วยงานจะนำไปบริจาคให้กับ โรงพยาบาล และ ประชาชน เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย  หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาสำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่ เพื่อทดสอบว่ามีมาตรฐานและตรงกับการใช้งานจริงหรือไม่

(นิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบอุปกรณ์บริจาคไม่ตรงกับการใช้งานจริงจำนวนมาก เป็นปัญหาที่ทำให้แพทย์ต้องมาคัดแยกอุปกรณ์ก่อนนำไปใช้ โดยเฉพาะชุด PPE ที่พบว่าใช้งานสำหรับผู้ที่ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยไม่ได้เกือบทั้งหมด

“ไม่ว่าจะเป็นแล็บของเรา หรือหน่วยงานอื่นในเครือข่ายภาคีเรา ไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งที่กระทรวงสาธารณสุขเอง ผลออกมาก็คือเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ผ่านระดับที่สามารถเอาไปใช้ในห้องที่เป็นกรณี serious ได้นะคะ
ที่จะต้องป้องกันเลือด ซึ่งเราก็พบว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พึงระวัง บางครั้งเราอาจจะมองว่ามันเหมือนกันหมด แต่จริงๆ มันไม่เหมือนกัน ปรากฏว่าชุดที่บริจาคมาเกือบทั้งหมดเลยค่ะ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเจอ 100 เปอร์เซ็นต์ที่กันเลือดไม่ได้ บางชนิดก็ยังไม่สามารถกันน้ำได้”  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าว

การทดสอบการซึมผ่านของเลือดในชุด PPE

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระบุว่า ชุด PPE จะทดสอบ 4 ระดับ ว่าสามารถกัน น้ำ-เลือด-เชื้อไวรัส ได้หรือไม่ โดยการนำชิ้นผ้าที่ทำชุด PPE มาหาระดับความสามารถในการต้านทานที่มีทั้งหมด 4 ระดับ ทดสอบการทนทานของน้ำ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ซึ่งในระดับ 3 จะทนน้ำได้สูงที่สุด ส่วนระดับ 4 ระดับสูงจะทดสอบกับการต้านทางการซึมผ่านของเลือด ถ้าผ่านก็จะไปทดสอบการซึมผ่านของไวรัสต่อที่เทคนิคการแพทย์มหิดล และเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นจะแจ้งวัตถุประสงค์ของชุด PPE ที่นำมาบริจาคว่าเหมาะสมกับการใช้งานประเภทใด

ส่วนแอลกอฮอล์ – น้ำยาฆ่าเชื้อ จะตรวจสอบปริมาณสารว่าฆ่าเชื้อได้หรือไม่ โดยทุกหน่วยงาน หรือประชาชนที่มีของบริจาค สามารถขอตรวจได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.dss.go.th/labcovid/ หรือ Call center 02-201-7124

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...