Advertisement

SHARE

กสศ.จับมือ พันธมิตร เปิดแคมเปญ “ชวนกันมา ช้อป น้องๆ สุขใจ” จำหน่าย 10 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเยาวชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ 5 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63 เพื่อสร้างรายได้ และนำร่องสู่อาชีพในอนาคต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดตัวแคมเปญ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equity Partnership’s School Network) ที่ร่วมมือกับ โรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และ แพลทฟอร์มเจดีเซ็นทรัล ที่ต้องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce และการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการตลาดวาดฝัน โดย กสศ.สนับสนุนให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีในชุมชน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ Shrewsbury และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เพื่อนำออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของเจดีเซ็นทรัล โดยรายได้จากการจำหน่ายจะไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งหมด จะมอบให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำไปต่อยอดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำอย่างมีขั้นตอน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ดร.ไกรยส ภัทราวาส รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า แนวคิดความร่วมมือดังกล่าว กสศ.ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ก่อนที่จะเกิด COVID-19 จึงได้ปรับกิจกรรมให้น้องๆ ได้ทำงานผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ โดยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบสไกป์มาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของโครงการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้น้องนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ ต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น หรือเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสามารถประสานความร่วมมือร่วมกันได้ แม้จะมีหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้น แต่ทุกภาคส่วนในสังคม ล้วนช่วยสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ เจดีเซ็นทรัลผู้มีความเชี่ยวชาญและมีช่องทางด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายออนไลน์ ช่วยสร้างโอกาสให้นักเรียนจากต่างจังหวัดได้ร่วมพัฒนาสินค้าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน โดยนักเรียนจากโรงเรียนที่มีความพร้อมมาร่วมสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบสินค้า การวางกลยุทธ์การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เหมาะสมสำหรับออกจำหน่ายบนแพลทฟอร์มออนไลน์เจดีเซ็นทรัล ซึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้า จะคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการครั้งนี้ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก 1.ยอดขายและระยะเวลาที่ใช้ในการขาย 20 คะแนน 2.ผลกำไร 20 คะแนน 3.ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน 4.กระบวนการทำงาน 20 คะแนน 5.ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม 20 คะแนน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด JD CENTRAL กล่าวว่า สินค้าที่ได้รับมาจากทั้ง 10 โรงเรียน ถือเป็นสินค้าที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการนำสิ่งของในชุมชนมาแปรรูป พัฒนา และต่อยอดความคิดซึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ดีมาก JD CENTRAL เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทย และประสิทธิภาพการจัดการในโครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งนี้ และพร้อมจะเป็นเวทีเปิดกว้างให้เยาวชนไทยได้มาร่วมกันเรียนรู้ แสดงความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และคาดหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นกำลังใจในการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนไทย

ทั้งนี้สินค้าจากไอเดียสร้างสรรค์ทั้งหมดนี้ จะถูกจำหน่ายแบบพิเศษสุดบนแพลทฟอร์ม JD CENTRAL สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.jd.co.th หรือดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น JD CENTRAL ได้จากทั้ง Play Store และ Apple Store จึงขอเชิญชวนเข้ามาร่วมรับชมช๊อปสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตของน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.- 5 มิ.ย. 63 โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายมีเพียงอย่างละ 100 ชิ้นเท่านั้น

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...