{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 7 เมษายน เจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.และ ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภค (ตร.ปคบ.) ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิต นำเข้าและจำหน่าย หน้ากากอนามัย 350,000 ชิ้น, อุปกรณ์ชุดตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 55,000 ชิ้น, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 1,200 เครื่อง ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 53,000 ลิตร, ผลิตภัณฑ์เจลผสมแอลกอฮอล์ 7,896 ชิ้น, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 8,271 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางที่
ตรวจยึดกว่า 50 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2563
คดีที่1 เจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาคารเลขที่ 168 หมู่ 9 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ยึดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 15 ถัง รวม 3,000 ลิตร, เครื่องสำอางสำเร็จรูป 6,865 ขวด, อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ และฉลากผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ดังนี้
 
– ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่จดแจ้ง หรือยังไม่ได้รับใบจดแจ้งก่อนผลิต มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
– ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางปลอมที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือแหล่งผลิตที่ไม่ใช่ความจริง มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
– ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางปลอมที่แสดงว่าเป็นเครื่องสำอางที่ได้จดแจ้งไว้ซึ่งมิใช่ความจริง มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คดีที่2 ค้นโกดัง พ่อค้าชาวจีน บ้านเลขที่ 67 ซอยวชิรธรรมสาธิต 53 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ได้จับกุมตัว นายเฉิน เหล่ย อายุ 35 ปี สัญชาติจีน, นายเหวิน ปินปิน อายุ 24 ปี สัญชาติจีน พร้อมยึดของกลาง อุปกรณ์ชุดตรวจโรคโควิด-19 จำนวน 45,000 ชุด มูลค่ากว่า 22,500,000 บาท, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 1,200 เครื่อง มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท, หน้ากากอนามัย 350,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 5,250,000 บาท รวมมูลค่าของกลางกว่า 33 ล้านบาท
 
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ฐานนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
เฉพาะหน้ากากอนามัย มีความผิดฐานเป็นผู้นำเข้าไม่แจ้งปริมาณนำเข้า ปริมาณจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ,ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คดีที่3 ตรวจค้นโรงงานผลิตเจลล้างมือเถื่อน อาคารเลขที่ 97/67 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมตรวจยึด ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ จำนวน 50 ถัง รวม 50,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์เจลผสมแอลกอฮอล์ 1,180 ขวด ผลิตภัณฑ์เจลผสมแอลกอฮอล์ 456 แกลลอน เครื่องสำอางสำเร็จรูป 26 แกลลอน อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์จำนวนมาก มีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
 
– ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้ตรงตามที่จดแจ้งไว้ มีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
– ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางปลอม ที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือแหล่งผลิตที่ไม่ใช่ความจริง มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– ฉลากเครื่องสำอางมีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ และ ฉลากแสดงที่ตั้งผู้ผลิตไม่ถูกต้อง มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คดีที่4 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น อาคารย่านแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ได้ตรวจยึดอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 10,000 ชุด มูลค่ากว่า 5,000,000 บาท เป็นความผิดฐานนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยไม่จดทะเบียนสถานประกอบการ ตามพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
คดีที่5 ตรวจค้น อาคารเลขที่ 42/29 หมู่ที่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมตรวจยึด ผลิตภัณฑ์เจลผสมแอลกอฮอล์ 6,260 หลอด เครื่องสำอางสำเร็จรูป 1,380 ขวด ฉลากผลิตภัณฑ์ 54,050 แผ่น อุปกรณ์การผลิต และบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก ความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ดังนี้
 
-ผลิตเครื่องสำอางโดยไม่จดแจ้ง หรือยังไม่ได้รับใบจดแจ้งก่อนผลิต” มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
-ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางปลอมที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือแหล่งผลิตที่ไม่ใช่ความจริง มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
-ผู้จดแจ้งต้องผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้ตรงตามที่จดแจ้งไว้ มีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...