{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงการต่างประเทศ เผย เชิญเอกอัครราชทูตอียิปต์ เข้ารับมติ ศบค. ยกเลิกเที่ยวบินทหารของอียิปต์เข้าไทย โดยยังไม่มีกำหนดเวลาที่จะอนุญาตอีีกครั้ง ด้านทูตอียิปต์ ยื่นถ้อยแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้คำมั่นจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

วันที่ 15 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 ได้เชิญนางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยมาหารือกรณีการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของลูกเรือทหารอียิปต์ที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ในระหว่างการหารืออธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ยกเลิกการอนุมัติและการพิจารณาคำขอเที่ยวบินทหารอียิปต์ รวม 4 เที่ยวบิน ในวันที่ 17 และ 25 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากกรณีลูกเรือทหารอียิปต์
ที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของไทย เป็นประเด็นที่สาธารณชนแสดงความห่วงกังวลอย่างมาก และยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าฝ่ายไทยจะรับพิจารณาคำขอเรื่องนี้ได้อีกเมื่อใด

รวมทั้งขอให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ฯ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของฝ่ายไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศรับทราบคำขอโทษของฝ่ายอียิปต์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นตามที่ได้แจ้งให้กรมเอเชียใต้ฯ ทราบทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม 
หากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ จะแสดงท่าทีดังกล่าวพร้อมให้คำอธิบายที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณชนไทยโดยตรง ก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่า

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะไม่เกิดอีก ที่ผ่านมามีเที่ยวบินทหารบินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ในครั้งนี้ลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจเชื้อ COVID-19 ก่อนเดินทางแล้ว
 แต่ปรากฏภายหลังว่า มีลูกเรือที่ติดเชื้อ COVID-19 และมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางการไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ ได้เคยรับประกันกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งลูกเรือให้ปฏิบัติตามมาตรการของไทยแล้ว

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งและกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในโอกาสนี้ จึงขอยื่นถ้อยแถลงแสดงความเสียใจผ่านอธิบดีกรมเอเชียใต้ฯ เพื่อเผยแพร่ต่อไป โดยสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ จะเผยแพร่
ถ้อยแถลงดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งใน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ เพื่อให้สาธารณชนทราบต่อไป ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วและจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคอย่างเต็มที่

ขอบคุณภาพปก : วิทยุสราญรมย์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...