Advertisement

SHARE

เปิดตัวเลขไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศอันดับ 3 ของอาเซียน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยเดินหน้ายกเลิกการขยะนำเข้า

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งล่าสุดได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพสาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพราะวันนี้ 1 ในปัญหาใหญ่ประเด็นหนึ่งคือ การนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ ประชาชนคนไทยพยายามที่จะลดการทิ้งขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ

แต่ปรากฏว่า มีกลุ่มคนบางกลุ่มนำขยะพลาสติกจากต่างประเทศเข้ามา โดยอ้างว่า นำเข้ามาคัดแยก (sorting) หรือทำอะไรบ้าง แต่พูดตรงๆ คือการเอาขยะจากต่างประเทศมาทิ้งในประเทศไทย

ดังนั้นหลังจากปีใหม่ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ที่มีตนเป็นประธาน จะเรียกประชุมเพื่อนำข้อมูลมาดูว่า วันนี้ประเทศไทยมีสัญญาการนำเข้าขยะพลาสติกอยู่เท่าไหร่ เหลือขนาดไหน

“เพราะผมย้ำว่า ประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของอนารยประเทศ ถึงเวลาที่ท่านต้องนำขยะของท่านไปกำจัดที่บ้านท่านเองแล้ว ไม่ได้เอามาทิ้งที่บ้านเรา”

ไทยนำเข้าขยะพลาสติก อันดับ 3 อาเซียน

Workpoint Today ค้นข้อมูลจาก Greenpeace Southeast Asia Thailand เกี่ยวกับการนำเข้าขยะพลาสติกของประเทศไทย พบว่า ไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศถึง 480,000 ตันต่อปี เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน โดยอันดับ 1 คือประเทศมาเลเซีย มีการนำเข้าขยะ 872,797 ตันต่อไป รองลงมา คือเวียดนาม 492,839 ตันต่อปี ส่วนไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศในปี 2561 อยู่ที่ 481,381 ตัน แต่ส่งออกขยะเพียง 74,906 ตัน

ขณะที่ นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์รายการ Workpoint Today ในวันที่ 3 มกราคม ว่า ขยะที่ประเทศไทยนำเข้ามาจากต่างประเทศมีเงื่อนไขว่า ต้องมีความหนาไม่เกิน 2 เซนติเมตร ต้องสะอาด ซักล้างเรียบร้อย โรงงานสามารถนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมาใช้ได้เลย เพราะต้นทุนถูกกว่าการคัดแยกขยะในประเทศซึ่งมีการปนเปื้อน และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการรีไซเคิล ดังนั้นมองรัฐบาลต้องห้ามการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศ

เหตุผลที่ขยะจากต่างประเทศสามารถเข้าไทยได้จำนวนมากคือเมื่อกลางปี 2560 จีนได้ยกเลิกการนำเข้าขยะอุตสาหกรรมหรือขยะรีไซเคิล ทำให้ประเทศที่เคยนำเข้าจีนได้มองมาที่อาเซียน โดยไทยมีประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 4 / 2559 กำหนดให้โรงงานประเภทคัดแยกขยะตั้งได้ทุกที่โดยไม่ต้องมีผังเมืองมาบังคับ จริงๆ เป็นความหวังดีที่อยากให้เกิดการคัดแยกขยะ แต่ไม่สามารถทำได้จริง ต่างประเทศจึงเข้ามาตั้งโรงงานได้สะดวก นอกจากนี้ไม่มีกฎหมายให้แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าขยะ การคัดแยกขยะภายในประเทศไม่มีประสิทธิภาพเพราะแม้คัดแยกขยะจากบ้านเรือน แต่มีการนำไปทิ้งรวมกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...