Advertisement

SHARE

รมว.คมนาคม เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เพื่อทำให้การคมนาคม 2 ประเทศสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน คาดว่ามูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี หรือ 22%

วันนี้ (30 ต.ค.2562) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอู ฮัน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 อย่างเป็นทางการวันนี้ และพิธีส่งมอบอาคารด่านพรมแดน สะพาน และถนนฝั่งเมียนมา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่าง 2 ประเทศ

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 ทำให้การคมนาคมขนส่งระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองย่างกุ้งด้วยระยะทาง 280 กม.โดยปี 2561 มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมา สูงถึง 1.9 แสนล้านบาท โดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงถึง 78,000 ล้านบาท และมีจำนวนรถวิ่งผ่านประมาณ 230,000 คัน/ปี หรือโดยเฉลี่ย 630 คัน/วัน

ภาพจาก: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ทั้งนี้ คาดว่า หลังจากเปิดใช้สะพาน มูลค่าการค้าชายแดนที่ผ่านด่านพรมแดนแม่สอดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และปริมาณรถที่รถวิ่งผ่านจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ซึ่งทั้งไทยและเมียนมา ได้โควต้ารถบรรทุกขนส่งสินค้าฝั่งละ 100 คัน อย่างไรก็ตาม หากสะพานแห่งที่ 1 และ 2 มีปริมาณการจราจรและรถวิ่งผ่านเพิ่มมากขึ้นนั้น เตรียมศึกษาสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 3 ในอนาคต

จุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บนทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 6 สายเมียวดี-กอกะเร็ก หรือ ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 1 ในเมืองเมียวดี ลักษณะโครงการประกอบด้วย 1.สะพานข้ามแม่น้ำเมย ความยาว 760 เมตร 2.ถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมต่อสะพานทั้งสองฝั่ง 3.อาคารด่านพรมแดนทั้ง 2 ฝั่ง

ภาพจาก: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ทั้งนี้ สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 นั้น ตามความเห็นร่วมกันของกรรมาธิการบริหาร และบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 (ไทย-เมียนมา)​ เห็นควรให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 ล้อ รถโดยสารขนาดกลางและขนาดใหญ่ (13 ที่นั่งขึ้นไป) มาใช้สะพานแห่งนี้ ขณะที่ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 (ไทย-เมียนมา) จะเป็นเส้นทางสัญจรของรถยนต์ส่วนบุคคล และรถโดยสารขนาดเล็ก ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 นั้น จะเปิดให้บริการเวลา 6.30-18.30 น. (เวลาเมียนมา ช้ากว่าไทย 30 นาที)

สำหรับอัตราค่าบริการ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอประกาศกฎกระทรวง ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยการใช้สะพาน (ฝั่งไทย) แบ่งเป็น รถ 4 ล้อ (ไม่เกิน 7 ที่นั่ง) ราคา 50 บาท, รถโดยสารขนาดเล็ก (7-12 ที่นั่ง) 100 บาท, รถโดยสารขนาดกลาง (13- 24 ที่นั่ง) ราคา 150 บาท, รถโดยสารขนาดใหญ่ (24 ที่นั่งขึ้นไป) ราคา 200 บาท, รถบรรทุก 4 ล้อ ราคา 50 บาท, รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 250 บาท, รถบรรทุก 10 ล้อ ราคา 350 บาท และรถบรรทุกขนาดใหญ่ (กึ่งพ่วง เทเลอร์) ราคา 500 บาท

ภาพจาก: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

ภาพจาก: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตาก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...