{{-- --}}
Advertisement

SHARE

 

วันที่ 27 ม.ค. ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงภายหลังการประชุมศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน RRC(Rapid Response Center) เตรียมความพร้อมช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบในเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่อื่นๆ ในจีน
.
นับตั้งแต่เกิดเหตุโรคระบาดรัฐบาลไทยและจีน มีการหารือกันอย่างใกล้ชิดในการดูแลคนไทยในจีน โดยรัฐบาลจีนให้ความมั่นใจว่าจะดูแลคนไทยอย่างดีที่สุด และยืนยันว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้

ธนา เวสโกสิทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุปักกิ่ง ที่ดูแลเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย ได้ออกประกาศแจ้งข้อปฏิบัติการเข้าไปในชุมชนแออัดที่เสี่ยงต่อการระบาดและข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินให้กับคนไทยแล้ว
.
นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ในจีนอีก 9 แห่งก็ได้ออกประกาศแจ้งข้อปฏิบัติให้กับคนไทยเช่นกัน

ภาพจาก FB ณัฐวุฒิ เอี่ยมเนตร

ขณะนี้มี คนไทยในเมืองอู่ฮั่น 64 คน เป็นนักศึกษา 49 คน ที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาทุกคนปลอดภัยดี ที่เหลือเป็นคนทำงานและอื่นๆ 15 คน และมีคนไทยอีก 18 คน ในมณฑลหูเป่ย
.
ผลการประชุมเห็นว่าขณะนี้ทางการจีนมีมาตรการกักการเข้าออกอย่างเด็ดขาด ซึ่งจีนพยายามควบคุมการแพร่ระบาดและยังไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ได้ จึงเห็นพ้องควรจัดเตรียมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือและมาตรการทางสาธารณสุขรองรับไว้
.
เมื่อจีนอนุญาตให้เข้าพื้นที่และมีความจำเป็น ทางการไทยพร้อมเดินทางเข้าไปดูแลคนไทยในพื้นที่ทันที นอกจากนี้รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้กับทางการจีน โดยจะหารือกันต่อไป


จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ที่ขอกลับประเทศ กรณีนักศึกษาไทยที่โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ สถานทูตที่ปักกิ่งได้พูดคุยแล้ว นักศึกษาแจ้งว่ารู้สึกตกใจ อาจจะมาจากการไม่ได้พบเพื่อนนักเรียนคนอื่น จึงไม่รู้ว่าจะหาอาหารและสิ่งของจำเป็นได้ที่ไหน แต่ตอนนี้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว
.
นอกจากนี้จะให้แพทย์เข้าไปอยู่ในกลุ่มแชตของ นักเรียนไทยเพื่อให้ข้อมูล ให้เขารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งสถานทูตพร้อมสนับสนุนเรื่องอาหาร และอาจจะโอนเงินผ่านมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบาภาระให้ นักศึกษาที่ติดค้างด้วย
.
ทั้งนี้มีการยืนยันด้วยว่า ยังไม่มีชาติใดเข้าไปอพยพคนของตนเองออกมาจากอู่ฮั่น

วันเดียวกัน น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในไทยว่า ยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ที่ 8 ราย กลับบ้านแล้ว 5 ราย อีก 3 รายยังรักษาที่โรงพยาบาล
.
ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 102 ราย คัดกรองจากสนามบิน 24 ราย รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 78 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 54 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรับไว้ในห้องแยกโรค 48 ราย
.
น.พ.ธนรักษ์ กล่าวด้วยว่า แม้องค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศให้โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ แต่ไทยคงคุมเข้มมาตรการทั้งการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยสงสัยจากพื้นที่แพร่ระบาดของโรคที่สนามบิน โดยขณะนี้ เพิ่มการคัดกรองผู้เดินทางจากจีนอีก 2 เมืองคือกว่างโจวและฉางชุน และจะปรับเพิ่มตามประกาศของทางการจีน
.
ส่วนสถานพยาบาลรัฐ/เอกชน ได้เข้มงวดการคัดกรองผู้มีไข้ ไอ และมีประวัติการเดินทางจากพื้นเสี่ยง ส่วนในชุมชน โรงแรม/ที่พัก ขอความร่วมมือให้เป็นจุดเฝ้าระวัง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...