Advertisement

SHARE

สื่อมวลชนจาก 8 ประเทศอาเซียนได้ไปเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงานทั้งด้านสื่อ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะทำให้ประเทศอาเซียนได้เล็งเห็นประโยชน์และจะนำไปพัฒนาและปรับใช้ต่อไปในอนาคต และยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน

บรรดาสื่อมวลชนจาก 8 ประเทศอาเซียนได้ไปเยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสการจัดตั้งสาธารณรัฐจีนครบรอบ 70 ปี ในการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา และเห็นการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ก้าวไกลมากในด้านต่างๆ

สื่อมวลชนอาเซียนมีโอกาสได้ไปดูงานที่ สถานีโทรทัศน์ CCTV เพื่อดูแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพัฒนาของสื่อในยุคปัจจุบัน โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV มีเทคโนโลยีที่ครบครัน เพื่อผลิตสื่อที่มีคุณภาพให้กับประชาชน

จากนั้นไปเยี่ยมชมบริษัท Huawei และ Xiaomi ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในประเทศจีน ไม่เพียงแต่มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือ แต่ยังมีการพัฒนาในด้านโครงข่ายที่ก้าวไปถึงระบบ 5G แล้ว อีกทั้งยังพัฒนาระบบ Ai  ที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการบริการประชาชน 

หลังจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรสูงอายุพุ่งสูงถึง 480 ล้านคน จึงได้เตรียมรับมือโดยทำศูนย์เรียนรู้เพื่อสังคม maizidian โมเดล ซึ่งเป็นสถานที่ให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น เรียนภาษาอังกฤษ ศิลปะบำบัด เต้นลีลาศ แสดงละคร และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสังคมให้ผู้สูงอายุได้มีความสุข

จากนั้นได้ไปที่เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเมืองนี้จะเด่นในเรื่องของการเกษตร สื่อจากอาเซียนทั้งหมดจึงมีโอกาสได้ไปเรียนรู้การปลูกพืชผักผลไม้ในหมู่บ้านเหอเหม่ย ที่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และรวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้จากการทำการเกษตรอย่างทั่งถึง

อีกทั้งยังได้ไปดูสถานีโทรทัศน์กว่างซี ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีการร่วมมือกับอาเซียนอย่างแท้จริง เพราะมีการนำละคร ซีรีส์ และการ์ตูนต่างๆ แปลเป็นภาษาอาเซียนทั้ง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา อื่นๆ เพื่อขยายกลุ่มคนดูอีกด้วย

จากการที่สื่ออาเซียนทั้ง 8 ประเทศได้ไปดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มาเห็นการพัฒนาและความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งด้านสื่อ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะทำให้ประเทศอาเซียนได้เล็งเห็นประโยชน์และจะนำไปพัฒนาและปรับใช้ต่อไปในอนาคต และยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...