Advertisement

SHARE

“ประยุทธ์” ยิ้มแย้มนำถก ครม.เศรษฐกิจนัดแรก รับมีปัญหาพอสมควร ขอทุกคนติดตาม รายละเอียด เพื่อหาหนทางในการขับเคลื่อน ย้ำที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ เร่งขับเคลื่อน ศก.ไตรมาส 3-4 หวั่นกระทบปี 2563

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 12 คน และตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยนายกรัฐมนตรี มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

ทั้งนี้ ในการประชุมฯ จะมีการพิจารณาถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมรับมือความผันผวน จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเร่งด่วน เพื่อมุ่งการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มรอบการหมุนของเม็ดเงินไปยังกลุ่มต่างๆ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในระหว่างการประชุม คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นัดแรก ว่า วันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจครั้งแรก เนื่องจากรัฐบาลปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทุกคนทราบดีว่า เรามีปัญหาพอสมควร ด้านเศรษฐกิจของเรา ซึ่งจะมีการรายงานจากคณะทำงานให้ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ทุกคนได้ติดตามรายละเอียด เพื่อหาหนทางในการขับเคลื่อน

“วันนี้มีทั้งเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องเพื่อพิจารณา อนุมัติเพราะเป็นสถานการณ์เร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาส 3 และ 4 หากทำไม่ได้ตอนนี้ จะมีผลต่องบประมาณ ปี 2563 ไตรมาส 1 และ 2 ด้วย อีกทั้งสถานการณ์โลกในวันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสงครามเศรษฐกิจ แม้จะมีหลายมาตรการที่ออกมาโดย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

สำหรับวาระการประชุมวันนี้ คาดว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมรับทราบสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 กรอบการชับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2562-2563 และ สถานะทางการคลังชองรัฐบาล

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...