Advertisement

SHARE

แถลงการณ์จาก แกร็บ ประเทศไทย กรณีพาร์ทเนอร์จัดส่งอาหารถูกยกเลิกคำสั่งซื้อพิซซ่าจากลูกค้า

สืบเนื่องจากการรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีที่พาร์ทเนอร์ผู้จัดส่งอาหารแกร็บฟู้ดถูกยกเลิกคำสั่งซื้อจากลูกค้า หลังสั่งพิซซ่ามูลค่า 1,800 บาท ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น แกร็บ ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1 บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยพาร์ทเนอร์ผู้จัดส่งอาหารคนดังกล่าวได้ติดต่อเข้ามาผ่าน Call Center ของแกร็บเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือและเคลมค่าอาหารที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2 โดยปกติ แกร็บ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่พาร์ทเนอร์จัดส่งอาหารในกรณีที่ไปจัดส่งอาหารแล้วแต่ไม่พบลูกค้า หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขและวิธีการเคลมได้จากเว็บไซต์ https://help.grab.com/driver/th-th/115014919948

3 บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากกรณีนี้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับพาร์ทเนอร์ของแกร็บทุกคน

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...