{{-- --}}
Advertisement

SHARE

นายกฯ ยืนยัน เดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส 2 แน่นอน ขณะที่โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ รอพิจารณาเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติม คาดว่าได้ข้อสรุปต้นเดือนธันวาคมนี้ และสามารถเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ได้ในวันที่ 1 ม.ค.2564

วันที่ 26 พ.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 (เฟส 2) จะมีขึ้นแน่นอน หลังจากโครงการในระยะแรก ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีประชาชนขอให้ขยายสิทธิ์เพิ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดที่จะให้สิทธ์เพิ่มเติมจากเฟส 1 โดยเน้นให้เงินจากโครงการคนละครึ่งนี้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเช่นเดิม

ขณะที่ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ในเฟส 2 จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ม.ค. 2564 โดยคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนในเฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในรายละเอียดการรับสิทธิ์ในเฟส 2 ในต้นเดือนธันวาคมนี้ หลังจากเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 1 ไปแล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง จะต้องกดปุ่มเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟส 2 และจะต้องใช้วงเงินจากเฟส 1 จำนวน 3,000 บาท ให้หมดก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...