{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยขั้นตอนการเลือก “ประธาน-รองประธานวุฒิสภา” ในวันที่ 24 พ.ค. และ “ประธาน-รองประธานสภาผู้แทนราษฎร” ในวันที่ 25 พ.ค.

(สรศักดิ์ เพียรเวช /ภาพจากสภาผู้แทนราษฎร)

วันที่ 22 พ.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยขั้นตอนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 คน ว่า ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2551 กำหนดให้การลงคะแนนเลือกดังกล่าวเป็นการลับ สำนักงานจึงได้เตรียมบัตรใส่ในซองเอกสารเพื่อให้สมาชิกได้เลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ

โดยกระบวนการหากมีการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องได้เสียง ส.ส.รับรอง เกิน 20 คน หากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียวให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ

จะมีการตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน จำนวน 5 คน มาจากพรรคการเมืองหลัก อาทิ พรรคประชาธิปัตย์, พรรคเพื่อไทย, พรรคภูมิใจไทย, พรรคอนาคตใหม่, พรรคพลังประชารัฐ พรรคละ 1 คน เพื่อตรวจนับคะแนนและประกาศผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ซึ่งได้คะแนนสูงสุดจะได้รับตำแหน่งที่ถูกเสนอ

ทั้งนี้ การเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จะต้องเลือกประธานสภาฯ ให้แล้วเสร็จก่อน ถึงจะเข้าสู่การเลือกรองประธานสภาฯ ​คนที่หนึ่ง และคนที่สอง ตามลำดับ ขณะที่ ประธานในที่ประชุมชั่วคราวนั้นได้เชิญ นายชัย ชิดชอบ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ที่อาวุโสสูงสุดในสภาฯ ทำหน้าที่ดังกล่าว

“สำนักงานฯ ได้ทำบัตรออกเสียงที่มีตราประทับของสำนักงาน ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะทำการปลอมบัตรออกเสียงได้ อีกทั้งขั้นตอนการตรวจสอบนั้นยังสามารถทำได้ ตั้งแต่ชั้นการหย่อนบัตรลงหีบ และการนับจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม”  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ

สำหรับขั้นตอนของการเลือกประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง จะใช้กระบวนการออกเสียงเช่นเดียวกับการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นัดสมาชิกประชุม เพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว ในช่วงเย็น ของวันที่ 24พ.ค.นี้ ในเวลา 17.30 น. ขณะนี้บุคคลที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อมีเพียงตำแหน่งละ 1 คนเท่านั้น ดังนั้น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาหากไม่มีบุคคลใดที่ถูกเสนอชื่อแข่งขัน จะถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...