Advertisement

SHARE

ไอลอว์ ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนให้ประธานรัฐสภาแล้ว พร้อมส่งอีกกว่า 7 หมื่นรายชื่อตามมา นัดหมายวันที่ 22 ก.ย. หวังบรรจุทันประชุมรัฐสภา 23-24 ก.ย. พิจารณาไปพร้อมกับร่างของทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน

ภาพ : iLaw

วันที่ 16 ก.ย. 2563 ที่รัฐสภา นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw-ไอลอว์) และคณะ เช่น นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ จากกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า, นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี จากคณะประชาชนปลดแอก, น.ส.จีรนุช เปรมชัยพร ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนจำนวน 70,276 ชื่อ เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎร นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว พิจารณาร่วมกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆ ที่ได้บรรจุในระเบียบวาระแล้วในวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ โดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับเรื่อง

ภาพ : iLaw

นายจอน กล่าวว่า จากจำนวนรายชื่อที่รวบรวมมาในระยะเวลา 1 เดือน หากรออีก 1 เดือนข้างหน้ารายชื่อจะเกิน 1 แสนชื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั่วประเทศที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยและร่างโดยประชาชน ขอเรียกร้องให้นำร่างของประชาชนพิจารณาร่วมกับร่างของพรรคการเมืองด้วย

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้มารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะรับร่างดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรา 255 ต่อไป หากตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง จะส่งเรื่องกลับไปให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย นำรายชื่อมาเสนอต่อสภาอีกครั้ง

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีสาระสำคัญ คือ 1.ยกเลิกช่องทางในการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอก 2.ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 3.ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศ 4.ยกเลิกที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และ 5.ยกเลิกการรับรองอำนาจและการละเว้นความรับผิดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

สำหรับประเด็นที่เสนอให้แก้ไข คือ 1.ที่มาของนายกรัฐมนตรี ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น 2.ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 3.เปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระเพื่อให้มีการสรรหาใหม่ 4.เปลี่ยนวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาให้ความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 5.ในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เสนอให้มี ส.ส.ร. 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครแบบคนเดียวหรือแบบกลุ่มก็ได้ แต่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเบอร์เดียว จากนั้นเอาคะแนนมาคำนวณที่นั่ง ส.ส.ร. คล้ายกับการเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ไอลอว์ ได้นัดหมายนำรายชื่อกว่า 7 หมื่นชื่อมายื่นที่รัฐสภา ในวันที่ 22 ก.ย. โดยจะมีการนัดหมายประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเพื่อเดินทางไปยื่นรายชื่อร่วมกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...