Advertisement

SHARE

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ปีใหม่ 2563 คนกรุงฯใช้จ่าย 29,800 ล้านบาท หดตัว 3.2% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เน้นประหยัดระวังการใช้จ่าย โดยจากการสำรวจพบว่า ปีใหม่ 2563 คนกรุงเทพฯ กว่า 58.2% เลือกทำกิจกรรมอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 59%

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาด ยอดการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อยู่ที่ราว 29,800 ล้านบาท หดตัว 3.2% จากปีก่อน เนื่องจากประชาชนประหยัดและระวังการใช้จ่ายมากขึ้น กอปรกับได้มีการใช้จ่ายล่วงหน้าจากมาตรการกระตุ้นของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากในช่วงที่เหลือของเทศกาลฯ ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการหรือกลยุทธ์สร้างความคึกคักเพิ่มเติม อาจทำให้ยอดการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่กลับมาทรงตัวเทียบกับปีก่อนได้ โดยจากการสำรวจพบว่า ปีใหม่ 2563 คนกรุงเทพฯ กว่า 58.2% เลือกทำกิจกรรมอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 59%

ปีนี้การซื้อของขวัญของฝาก เป็นกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ มีการปรับลดลง ทั้งในส่วนของการซื้อให้ตนเอง ซื้อให้ครอบครัว ซื้อให้ลูกค้าองค์กร และซื้อเพื่อจับสลาก ซึ่งนอกจากเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อแล้ว ยังเป็นผลจากนโยบายการงดให้งดรับของขวัญช่วงปลายปีที่ได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญจะได้รับผลกระทบมากสุด ขณะเดียวกัน ก็มีบางกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ ทำเพิ่มขึ้นอย่างขัดเจน โดยเฉพาะการให้เงินกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะที่อยู่ในต่างจังหวัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ซึ่งเม็ดเงินส่วนนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนน่าจะได้กระจายลงสู่ธุรกิจต่าง ๆ ในต่างจังหวัดในระดับหนึ่ง

สำหรับกลยุทธ์ที่ได้รับความสนใจและจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อสูงสุดยังคงเป็นการการลดแลกแจกแถม โดยแม้ว่าผู้บริโภคจะยังซื้อของผ่านร้านค้าปลีกที่มีหน้าร้านเป็นหลัก แต่ช่องทางออนไลน์ ทั้ง E-marketplace และ Social Commerce ก็ได้รับการตอบรับและมีบทบาทมากขึ้น โดยสินค้าที่คนนิยมซื้อผ่านสองช่องทางนี้คือ เสื้อผ้า รองเท้า อาหารเสริม สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ไอที ซึ่งการเลือกช่องทางจัดจำหน่ายที่เหมาะกับประเภทสินค้าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...