{{-- --}}
Advertisement

SHARE

นายกรัฐมนตรีชี้แจงชัดเจนไม่เคยคิดช่วยเหลือผู้ทำผิดกฎหมายหนีคดีไปต่างประเทศ 

วันที่ 16 ก.พ.2564 เวลา 21.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กรณีนายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ ถึงแก่ความตาย ดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คดีนี้เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 แล้ว แต่การดำเนินคดีนี้มีความล่าช้าผิดปกติ และมีข้อสงสัยจากสาธารณชนว่ามีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเป็น กระบวนการ ทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนมีต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง รัฐบาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้ เพื่อแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้นและอำนวยให้เกิดความยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการ และได้รายงานผลการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีทุกสิบวัน รวม 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม และ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้มีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า สิ่งที่ได้ทำไปแล้วในฐานะนายกรัฐมนตรี คือเร่งรัดให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ถูกต้อง เพื่อนำผู้กระทำความผิดมา ลงโทษ และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับนายวรยุทธฯ ในคดีที่ยังไม่หมดอายุ ความภายใน 30 วัน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีอาญา นายวรยุทธ อยู่วิทยา ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 291 และข้อหายาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) เรียบร้อยแล้ว มีการออกหมายจับและประสานงานกับองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (The International Criminal Police Organization : INTERPOL) เพื่อออก Red Notice หรือ “หมายแดง” เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่ง INTERPOL ได้ออกหมายแดงตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ขณะนี้ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติกำลังประสานงานกับตำรวจสากลเพื่อนำตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ติดตามและแจ้งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สภาทนายความ อัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ป.ป.ช. และขอเรียนว่า ล่าสุด สำนักงาน ป.ป.ท. ได้รายงานผลความคืบหน้าล่าสุดมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ดังนี้

1 คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) แจ้งว่า ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เลือกนายไพรัช วรปาณี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการสอบสวนชั้นต้น นายเนตร นาคสุข กรณีกลับคำสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา แต่ต่อมา นายไพรัช วรปาณี ได้ยื่นหนังสือลาออกขอถอนตัว กรรมการอัยการ (ก.อ.) จึงมีมติ แต่งตั้งให้นายประสาน หัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน ชั้นต้นคนใหม่ ส่วนกรณีข้าราชการพนักงานอัยการ ผู้ปรากฏข้อเท็จจริงรายอื่นได้มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยแล้ว

2 กรมสอบสวนคดีพิเศษรายงานว่า ขณะนี้ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดี พิเศษ พ.ศ. 2561 ภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะที่ 4 ได้มีมติว่าไม่มี เหตุสมควรเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ

3 สภาทนายความแจ้งว่า คณะกรรมการมรรยาททนายความได้มีมติใน การประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนนายธนิต บัวเขียว ทีมทนายความของนายวรยุทธฯ แล้ว โดยมีนายอรัญ ศรีสลวย เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 และ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528

4 สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานในสำนวนกรณีกล่าวหาพลตำรวจตรี กฤษฎิ์ เปียแก้ว กับพวกรวม 11 คน สอบสวนช่วยเหลือนายวรยุทธ อยู่วิยา ผู้ต้องหา ไม่ให้ถูกดำเนินคดี ซึ่งเป็น เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วกับเรื่องกล่าวหานี้ แม้ว่าจะเป็น เรื่องกล่าวหาที่อาศัยมูลเหตุอย่างเดียวกัน แต่ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดในการช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหา และมีประเด็นข้อกล่าวหาเพิ่มเติม รวมทั้งปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเร็ว ของรถยนต์ที่นายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับขี่ขณะเกิดเหตุ และประเด็นการไม่แจ้งข้อกล่าวหา หรือดำเนินคดีกับนายวรยุทธ อยู่วิทยา ในข้อหายาเสพติด ส่วนการตรวจสอบเส้นทาง การเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติให้ขอข้อมูล การทำธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน ป.ป.ง. แล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการจัดทำสรุปรายละเอียดข้อเท็จจริง และเอกสารส่งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาและเสนอ ความเห็น เพื่อดำเนินการตามรายงานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ที่ 551/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ เพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นในประเด็นการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี เพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น การเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจให้ถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าได้เร่งรัดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในโอกาสนี้ว่าในฐานะนายกรัฐมนตรี มิได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมของเราต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...