Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

‘98 สว.’ ยื่นญัตติ อภิปรายทั่วไป รัฐบาล ‘เศรษฐา’ แล้ว ขอเวลา 2 วัน ย้ำไม่มีเจตนาล้มรัฐบาล ‘เสรี’ แจงเหตุสมัยรัฐบาล ‘ประยุทธ์’ ที่ไม่ได้ยื่น เพราะไม่พบประเด็นปัญหามาก

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) นำ สว. ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อให้รัฐบาลชี้แจงและตอบข้อซักถาม โดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 98 รายชื่อ อาทิ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์, นายจเด็จ อินสว่าง, นายสมชาย แสวงการ, นายเฉลา พวงมาลัย, นายดิเรก ฤทธิ์เจนครองธรรม, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน, นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และนายถวิล เปลี่ยนสี เข้ายื่นญัตติต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สว.เสรี ให้สัมภาษณ์ ย้ำถือญัตติที่ยื่นว่า มี 7 ประเด็นที่จะยื่นอภิปรายรัฐบาล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินและประชาชน โดยขอเวลาไว้รวม 2 วัน ส่วนจะมี สว. อภิปรายมากน้อยหรือไม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนกรณีที่มีฝ่ายการเมืองบางคน ระบุว่า เร็วไปที่จะอภิปราย เพราะรัฐบาลบริหารราชการมาเพียง 4 เดือน ตนขอยืนยันว่า การอภิปรายไม่ใช่การล้มรัฐบาล หรือให้ตอบในการทำงานที่ล้มเหลว แต่เป็นประเด็นที่รัฐบาลควรทำ ตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและหาเสียงไว้กับประชาชน ขณะเดียวกันการทำหน้าที่ของ สว. ไม่ได้ยึดติดว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรี ตนมองว่า การยื่นญัตติครั้งนี้ เชื่อว่าจะมีผลทางบวกในทางปฏิบัติที่รัฐบาลจะทำงานเพื่อประชาชน

ส่วนกรณีมีเสียงตั้งคำถามว่าสมัยของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา สว. ไม่ยื่นญัตติอภิปรายนั้น สว.เสรี กล่าวว่า เพราะช่วง 4 ปีที่มาบริหาร ใน 3 ปีแรก ได้แก้ไขโควิด อีกทั้งไม่พบประเด็นปัญหามาก แต่ปัจจุบันเห็นปัญหาเยอะ และเป็นสิ่งที่ต้องนำมาหารือในสภาฯ อย่างไรตาม รัฐบาลชุดที่ผ่านมา กับรัฐบาลปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นพรรคการเมืองเดิมๆ ไม่ใช่คนละซีก คนละฝ่าย เป็นกลุ่มเดิมทั้งนั้น

สำหรับประเด็นที่จะอภิปราย เช่น การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ที่ระบุว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ ในประเด็นแหล่งเงิน จะเป็นภาระของประเทศหรือไม่ รวมถึงย้อนไปถึงตั้งแต่ตอนหาเสียงชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นสัญญาว่าจะให้หรือไม่ เมื่อได้ทำโครงการแล้วมีช่องทางรั่วไหลหรือไม่ ทั้งนี้ในความเห็นของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อนโยบายนั้น ตนมองว่าเป็นการให้เหตุผลมานั้นอันตรายกับบ้านเมือง รัฐบาลต้องคิดให้ดีว่าจะเป็นหนี้ 5 แสนล้านบาท ให้ประชาชนลงทุน มีงานทำ มีรายได้ยั่งยืน หากแจกของ ที่เป็นผลผลิต เช่น พืชไร่ เป็ด ไก่ สร้างเศรษฐกิจในครัวเรือน ให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ดี มีหลายวิธี ไม่ใช่แจกเงินหมื่นบาท เพราะจะเกิดหนี้มหาศาล

รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหา หากรัฐบาลไม่รักษาความเป็นธรรมให้มั่นคง เลือกปฏิบัติ หาช่องทางที่ได้ประโยชน์ให้กับบางคนบางกลุ่ม ที่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอนาน เป็นเรื่องปัจจุบันที่นำมาอภิปรายได้ โดย สว.เสรี ระบุว่า ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคล หรือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือต้องรอให้ครบกำหนดการรักษาตัวนอกเรือนจำของนายทักษิณ ซึ่งกรณีดังกล่าวต้องยึดหลักการในกระบวนการยุติธรรมที่จริงแท้ ไม่ควรทำให้เกิดปัญหา อีกทั้งควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องปฏิบัติเท่าเทียม

ขณะที่ นายพรเพชร ประธานวุฒิสภา กล่าวหลังรับยื่นญัตติจาก 98 สว.ว่า ตนจะให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประสานงานกับคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ประสงค์ให้แถลงหรือชี้แจงในวันเวลาใด และใช้เวลาเท่าใด จะเริ่มดำเนินการในวันนี้ (22 ม.ค. 67) ตนจะขอตรวจสอบรายละเอียดของญัตติ ซึ่งคาดว่าจะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ระบุ การทำงานของ สว. เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ส่วนจะเป็นผลงานชิ้นโบแดง-โบขาวหรือไม่ ทุกคนจะชั่งน้ำหนักได้เอง ตนพูดไม่ได้ แต่เข้าใจในประสงค์ของ สว. ที่ให้รัฐบาลแถลงการบริหารราชการแผ่นดิน จะเกิดประโยชน์ ซึ่งการอภิปรายที่ได้หารือเบื้องต้น ผู้ยื่นต้องการอภิปรายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และใช้เวลา 2 วัน จะประสานงานร่วมกัน และพิจารณาว่าจะเหมาะสมหรือไม่ต่อไป

สำหรับรายชื่อ สว. ที่ร่วมลงชื่อทั้ง 98 คน ประกอบด้วย

1. นายเสรี สุวรรณภานนท์

2. นายจเด็จ อินสว่าง

3. นายพลเดช ปิ่นประทีป

4. นายออน กาจกระโทก

5. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

6. นายจตุรงค์ เสริมสุข

7. นายประมาณ สว่างญาติ

8. นายถวิล เปลี่ยนสี

9. พล.อ.อู้ด เบื้องบน

10. ว่าที่ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี

11. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

12. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

13. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

14. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

15. นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล

16. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย

17. นายทวีพงษ์ จุลกมนตรี

18. นายสำเริง ศิวาดำรง

19. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์

20. นายโอสถ ภาวิไล

21. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม

22. นางจิรดา สงฆ์ประชา

23. นายเจน นำชัยศิริ

24. พล.อ.สุนทร ขำคมกุล

25. นายนิคม นาคสมภพ

26. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร

27. นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

28. นายประพันธุ์ คูณมี

29. นายสมชาย แสวงการ

30. นายสุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์

31. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์

32. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา

33. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม

34. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์

35. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

36. นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์

37. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป

38. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน

39. นายประยุทธ เสาวคนธ์

40. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

41. พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์

42. นายณรงค์ อ่อนสะอาด

43. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร

44. นายสุชัย บุตรสาระ

45. นายนิอาแซ ชีอุเซ็ง

46. นายกำพล เสิศเกียรติดำรงค์

47. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์

48. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

49. นายเฉลียว เกาะแก้ว

50. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา

51. นายจรินทร์ จักกะพาก

52. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

53. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

54. พล.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน

55. พล.อ.บุญธรรม โอริส

56. นายคำนูณ สิทธิสมาน

57. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์

58. นายสมชาย เสียงหลาย

59. นายมณเฑียร บุญตัน

60. นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์

61. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน

62. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

63. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

64. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล

65. น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม

66. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์

67. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

68. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

69. นายณรงค์ รัตนานุกูล

70. นายจิรชัย มูลทองโร่ย

71. นายบุญส่ง ไข่เกษ

72. นางพิสดาร เวชยานนท์

73. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข

74. พล.อ.พิษณุ พุทธวงศ์

75. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร

76. นายอนุสิษฐ์ คุณากร

77. นายเฉลา พวงมาลัย

78. นางเพ็ญพักตร์ สีทอง

79. พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

80. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร

81. นายภาณุ อุทัยรัตน์

82. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน

83. นายกษิดิศ อาชวคุณ

84. นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา

85. พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์

86. พล.อ.วีรัน ฉันทศาสตร์โกศล

87. นายไพโรจน์ พ่วงทอง

88. นางทัศนา ยุวานนท์

89. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

90. พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม

91. นายบรรชา พงษ์อายุกูล

92. พล.อ.สราวุธ ชลออยู่

93. พล.อ.ประสาท สุขเกษตร

94. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล

95. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

96. พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์

97. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

98. พล.อ.อ.สุจินต์แช่มช้อย

ภาพจาก กลุ่มงานสื่อสารมวลชน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า