{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจนถึงวันที่ 5 มี.ค. 2564

วันที่ 16 ก.พ.2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน

ขณะนี้ได้มีการขยายระยะเวลาปิดรับลงทะเบียน จากเดิมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2564 โดยนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สาขา หรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) พร้อมกำหนดรหัส ทั้งนี้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะต้องแสดงตัวตนที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูล หากผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ หรือ 7,000 บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการ เช่นเดียวกับประชาชนกลุ่มอื่นๆ

จากการที่มีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ขอรับบริการที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยจำนวนมาก โดยวานนี้ (15 ก.พ. 64) เป็นการเปิดรับลงทะเบียนวันแรกธนาคารกรุงไทยได้ให้บริการลงทะเบียนสำเร็จแล้วจำนวน 112,981 คน กระทรวงการคลังจึงได้มีการประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม โดยประชาสัมพันธ์ไปยังหมู่บ้านและอำเภอต่างๆ เพื่อสำรวจจำนวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งประสานไปยังธนาคารกรุงไทยให้จัดจุดบริการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มบริการจัดทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแก่ประชาชนที่มีบัตรประชาชนรูปแบบเก่า รวมถึงบัตรประชาชนชำรุด เพื่อให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้

โฆษกกระทรวงการคลัง ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์โครงการฯ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี กรณีข้าราชการการเมือง ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่รับค่าตอบแทนโดยตรงจากหน่วยงานของรัฐ และไม่มีลักษณะของงานที่เป็นอาสาสมัครหรือเป็นการจ้างรายวัน รวมถึงผู้รับบำนาญปกติ สามารถสละสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะงานเป็นอาสาสมัครหรือการจ้างรายวัน และได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองของโครงการฯ สามารถได้รับความช่วยเหลือจากโครงการฯ ได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...