Advertisement

SHARE

ผู้เชี่ยวชาญวัตถุระเบิดของไทย ยืนยันไทยโอกาสเกิดระเบิดเพราะแอมโมเนียมไนเตรต ยากเพราะมีใช้จำกัดเฉพาะทำเหมือง ระเบิดหิน มีกฎหมายควบคุมทั้งครอบครอง จัดเก็บ และตัวสารระเบิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีการผสมสารอื่นอีกหลายอย่าง

วันที่ 5 ส.ค. 2563 พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ รองผู้บังคับการกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด ให้สัมภาษณ์รายการ workpointTODAY ถึงกรณีสารแอมโมเนียมไนเตรตในประเทศไทยว่ามีกฎหมายควบคุม คือ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์เพราะสารตัวนี้จัดเป็นวัตถุระเบิด ใครจะใช้ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม
ในประเทศไทยใช้ในกิจการระเบิดหิน หรือเหมืองแร่ โดยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการระเบิด เป็นดินระเบิดหลัก ตามกฎหมายต้องมีที่เก็บเฉพาะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมชัดเจนและจำกัดปริมาณ ซึ่งในประเทศไทนมีไม่มาก เพราะกิจการระเบิดหินที่ใช้สารตัวนี้ก็มีจำกัด
คุณสมบัติของ แอมโมเนียมไนเตรต มีความไวน้อยการจะประกอบเป็นวัตถุระเบิดต้องไปผสมกับส่วนอื่นๆ อีกมาก และสารนี้การทำให้เกิดการระเบิดจะรุนแรงน้อยกว่าดินระเบิดอื่นๆ แต่มีคุณสมบัติการแตกตัวได้ดีกว่าดินระเบิดอื่นๆ
กรณีการระเบิดที่เลบานอนต้องรอผลการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่ามีสารอื่นผสมอย่างไร เพราะตัวของ แอมโมเนียมไนเตรต อย่างเดียวไม่สามารถทำให้เกิดการระเบิดได้ ต้องมีตัวอื่นผสมหรือทำให้เกิดการปะทุ จึงจะเกิดการระเบิด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...