Advertisement

SHARE

ก้าวไกล กลับมาร่วมลงชื่อญัตติปิดสวิตช์ ส.ว.ของพรรคเพื่อไทย หลังญัตติเดิมล่มเพราะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทยอยถอนชื่อ ด้านประธานสภา ชวน หลีกภัย เผยทันพิจารณาร่วมกับญัตติขอให้ มี ส.ส.ร.มาร่างใหม่ทั้งฉบับ 23-24 ก.ย.นี้

วันที่ 10 ก.ย. 2563 ที่รัฐสภา พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 4 มาตรา ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับญัตติทั้ง 4 ประกอบด้วย 1. การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 และให้การเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น สามารถเลือกนอกบัญชีได้ แต่ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น เพื่อปิดทางนายกรัฐมนตรีคนน

2. การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายการแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

3. แก้ไขมาตรา 279 เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4. แก้ไขระบบการเลือกตั้ง โดยนำรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 2540 มาใช้ ซึ่งกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สำหรับเลือกพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายชวน กล่าวภายหลังรับยื่นญัตติว่า ขณะนี้ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นมาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร กำหนดให้ต้องวินิจฉัยภายใน 15 วัน ส่วนฉบับที่สอง ของพรรคร่วมรัฐบาลกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา

สำหรับฉบับที่ได้รับในวันนี้จะนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของรายชื่อ หากมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วนก็จะสามารถนำมาพิจารณารวมกันได้ ภายในวันที่ 23-24 ก.ย. ก่อนปิดสมัยประชุม

ทั้งนี้มีรายงานว่า ทั้ง 4 ญัตติ มีทั้ง 6 พรรคฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ รวมทั้งกรณีของพรรคก้าวไกล ที่ยื่นญัตติของตนเองไปก่อนหน้านี้ แต่ภายหลัง ส.ส.รัฐบาลที่ร่วมลงชื่อถอนชื่อออกไป ทำให้รายชื่อไม่ครบ 1 ใน 5 ของสภา คือ 98 คน จึงมาร่วมลงชื่อในญัตตินี้กับพรรคเพื่อไทย

ขณะที่เงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดว่า ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการและวาระที่ 3 ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (สภาผู้แทนราษฎร+วุฒิสภา) และในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (84 คนจาก 250 คน) ดังนั้น การปิดสวิตช์ ส.ว. จำเป็นต้องได้ ส.ว.ลงมติเห็นด้วยอย่างน้อย 84 คน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...