{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล ในภาพรวมเช้านี้ (20 ม.ค.) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จากเมื่อวาน มีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 49 พื้นที่ สาเหตุหลักมาจากสภาพอุตุนิยมวิทยา อากาศปิด เกิดภาวะลมสงบ ทำให้ฝุ่นไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ และจากปัญหาการจราจรหนาแน่น เร่งระดมหน่วยงานแก้ปัญหา

วันนี้ (20 ม.ค.63) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองรายชั่วโมง เวลา 06.00 -07.00 น. วันนี้ ตรวจวัดค่าได้ 47 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร( มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จากเมื่อวาน พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 49 พื้นที่

สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละออง มาจากสภาพอุตุนิยมวิทยา (ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้) โดยในเช้าวันนี้ ยังคงเกิดภาวะลมสงบตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงเช้าในหลายพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑล ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละลองยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่ ประกอบกับสภาพความกดอากาศในพื้นที่ประเทศไทย เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดภาวะฝาชีครอบ (inversion) ในระดับต่ำกว่า 1 กม. (ปกติ ควรสูงกว่า 3.0 กม.) ทำให้ฝุ่นไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ และยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละออง ตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงเช้าของวันนี้เพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกันมีสาเหตุจากการจราจร (ควบคุม/มีมาตรการแก้ไขได้) พบว่า สถานการณ์การจราจรเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 19 ม.ค. ในช่วงกลางวันค่อนข้างจะหนาแน่นต่อเนื่อง ประกอบกับข้อมูลในข้อ 1 ทำให้มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น จนทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ยังคงอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงเช้านี้

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการภารกิจตามแผนฯอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยทาง บก.จร.ได้จัดชุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงจัดการจราจรในพื้นที่ที่การจราจรติดขัดหนักอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ในช่วงเวลานี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไป ตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

 

แนวทางแก้ไขปัญหา สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประสานและขอให้เข้มงวดในมาตรการที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา  ตามบัญชาท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด อย่างเข้มงวด และเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ให้ดีขึ้น หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  กรมทางหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรฯ จังหวัดปริมณฑล ยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง อาทิ จัดชุดตรวจการ 16 ชุด ตรวจทุกวัน วันที่ 19 มกราคม 2563 ลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก และรถโดยสาร รวมทั้งสิ้น 304 คัน  เข้มงวดการห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพมหานครตามช่วงเวลาที่กำหนด เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เร่งการระบายรถโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกวดขันจับกุมรถจอดขวางการจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รณรงค์ให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ M-Pass และ Easy Pass เพิ่มความคล่องตัวในการจราจร ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด โดย กรอ.ประสาน โรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองสูง  ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่ กทม และปริมณฑล  จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เฝ้าระวังการเผาไหม้ข้างทาง พร้อมปฏิบัติการ 24 ชม.ควบคุมและลดฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างประเภทอื่นๆ  พร้อมทั้งเร่งคืนผิวการจราจรให้แก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงกลางวัน /แจ้งเตือนสถานการณ์และแนะนำการปฏิบัติตนของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์

 

สถานการณ์ต่อจากนี้  ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า สถานการณ์ในช่วงเช้านี้ ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองต่อเนื่อง จากภาวะสภาพอากาศปิด ลมสงบ จนกระทั่งในช่วงเที่ยงของวันนี้ การฟุ้งกระจายตัวของฝุ่นละอองจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ ในกทม.และปริมณฑลจะได้รับอิทธิพลลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสูงสุด 10-20 กม/ชม. และอาจมีโอกาสที่จะเกิดฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ข้อมูลการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์พบว่า ช่วงวันที่ 21-22 มกราคม 2563  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะพัดผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 24 มกราคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

นอกจากนี้ สภาพการจราจร เนื่องจากในวันนี้เป็นวันต้นสัปดาห์ของการทำงาน การจราจรในภาพรวมของเช้านี้มีการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดในหลายเส้นทาง ซึ่งสอดคล้องข้อมูลดัชนีรถติดจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และ บก.จร. สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้อาจจะยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบเพื่อจะได้ดำเนินการเข้าไปบรรเทาสภาพปัญหา และเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ใช้เป็นข้อมูลในการดูแลตนเองต่อไป

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...