Advertisement

SHARE

วันที่ 16 ส.ค. 2563 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า บทความวารสารสมาคมการแพทย์แห่งอเมริกา ได้เผยข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก ระบุว่า ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิดเชื้อตายที่พัฒนาโดยจีน แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

บทความรายงานผลการวิเคราะห์ขั้นแรกก่อนการวิจัยสิ้นสุดลง ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนโรคโควิด -19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอู่ฮั่น ภายใต้บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNBG) ในเครือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

การวิจัยดังกล่าวรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครสุขภาพดี 320 คนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี โดยมี 96 คนที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 224 คนเข้าร่วมการทดลองระยะที่ 2

งานวิจัยรายงานระดับภูมิคุ้มกันของแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในกลุ่มอาสาสมัคร ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มที่รับวัคซีนในระดับน้อย ปานกลาง และมาก

ผลการวิจัยพบว่า วัคซีนกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในบรรดาอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จากความสามารถของสารดังกล่าวในการกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

เอกสารวิจัยยังประเมินความปลอดภัยของวัคซีน รายงานด้วยว่ายังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนที่รุนแรง โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณที่ฉีด รองลงมาคืออาการไข้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง

ที่มา : สำนักข่าวซินหัว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...