Advertisement

SHARE

เพื่อไทย ปรับแนวทางจากเดิมที่ยืนยันจะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่ มาตรา 256 เปิดให้มี ส.ส.ร.เท่านั้น เป็นยื่นเพิ่มอีก 4 ญัตติ รวมทั้งปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนายกฯ ด้วย ชี้ไม่ใช่เพิ่งคิดแต่เดิมเสนอผ่าน กมธ.วิสามัญ และรายละเอียดต่างไปจากฉบับก้าวไกล เลยแยกมายื่นเป็นอีกญัตติ
วันที่ 8 ก.ย. 2563 ที่พรรคเพื่อไทย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรคแถลงประเด็นเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามแนวทางของพรรค
นายสมพงษ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 4 พรรคได้ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ไปแล้ว และต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่พรรคร่วมอยู่ด้วย ได้เสนอผลการศึกษาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 31 ส.ค. ซึ่งมีการระบุถึงการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
อย่างไรก็ตาม วันนี้พรรคมีมติให้เสนอญัติเพิ่มเติมแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนของบทเฉพาะกาล 4 ญัตติ คือ
1. การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 และที่พรรคเสนอเพิ่มคือ แก้มาตรา 159 ให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีนอกจากเลือกจากบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย
2. การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษ ที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร
3. การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช. อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ
4. การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค
ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเสนอแก้ มาตรา 256 เพราะต้องการจะดึงอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญมาสู่มือประชาชน และวันนี้เราทำในสิ่งที่เคยเสนอในชั้น กมธ. คือ การแก้ในอีก 4 ญัตติ โดยเฉพาะเรื่องยกเลิกอำนาจวุฒิสภาเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 แต่เสนอเรื่อง แก้มาตรา 159 เพิ่มไปด้วยเพราะเรากลัวมากว่า หากเกิดวิกฤติการเมืองก็มีคนเสนอรัฐบาลแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีคนนอก เราจึงเสนอแก้ มาตรา 159 ควบไปด้วยเพื่อเปิดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีได้แต่ต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น นี่คือหลักของประชาธิปไตย
ส่วนการปฏิรูปการเมืองยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา เพื่อให้เป็น ส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนได้พิจารณา ขณะที่การเลือกตั้งให้กลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลิกปัญหาบัตรเกิน บัตรเขย่ง เคารพเจตนาของประชาชน
ทั้งนี้ ส.ส.เพื่อไทย จะลงนามในทั้ง 4 ญัตติและเชิญชวนพรรคอื่นๆ ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว.ให้มาร่วมด้วย
“ขอความจริงใจจากทุกฝ่าย วันนี้ทางออกเดียวของประเทศคือการแก้รัฐธรรมนูญที่จะเดินหน้าประเทศอย่างสันติ ขอความจริงใจจากรัฐบาล และ ส.ว.มาช่วยกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเราจะเสนอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ในช่วง กลางเดือน ต.ค. ก่อนทิ่้งไว้ 15 วัน และลงมติวาระ 3 ปลายเดือน ต.ค. แต่เสียงของพรรคฝ่ายค้านและพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวไม่พอ ต้องขอให้ฝ่ายรัฐบาลและ ส.ว.ช่วยกันผลักดันให้สำเร็จ”
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวด้วยว่า การตั้งรัฐบาลแห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีคนนอก รวมทั้งการปฏิวัติ ไม่ใช่ทางออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุดยืนของพรรคเพื่อไทย ที่แถลงก่อนหน้านี้โดยนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน คือ พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดจะเสนอยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 มาตรา 197 และมาตราอื่นที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งมานานแล้ว แต่เห็นว่ายังไม่ใช่เวลาเหมาะสม โดยจะให้ญัตติหลักคือแก้ไข มาตรา 256 ผ่านไปอย่างปลอดภัยก่อน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...